118januar-2015-085

Søndagsskolen

Vår visjon er: ”Jesus til barna”.
Vi har søndagsskole under hver gudstjeneste på misjonshuset bortsett fra når det er skoleferie. Barn i alle aldre er velkommen.

Vi har stor gruppe med barn som samles på loftet under gudstjenestene våre. Vi tror det er viktig og formidle budskapet om Jesus slik at det passer til hver aldersgruppe, derfor deler vi barna inn i 3 aldersgrupper, de fra 0-5 år, 1-4.klasse og 5.klasse og oppover.
Vi vil også veldig gjerne at barna skal få lov til å bruke hele seg under samlingene våre. Vi synger,danser, ser på dvd, har skuespill, dukketeater, leker og har det veldig gøy! Opplegget vi bruker er Sprell levende.

De fra 0-5 år har samlingene sine nede i ett av grupperommet. Her får de presentert dagens tekst på en enkel måte. Ellers så synger de, leker og tegner.
 
De som er fra 1-4. klasse samles oppe i grupperommet. Her lærer de om dagens tekst og leker og jobber med søndagsskolebladet Barnas.
 
Gruppa fra 5.klasse og oppover skal begynne med et helt nytt opplegg denne høsten, de skal også få et eget nytt navn. De skal dette året være i det store rommet opp!
 
Søndagsskolen har  en maskot, som heter Elefine. Hun kommer hver gudstjeneste og har med seg noe som hinter om dagens tema og tar med seg barna på søndagsskolen.
 Se filmen om hvordan hun kom til oss for flere år siden.

 
Vi har også et misjonsprosjekt på søndagsskolen. Vi samler inn penger til barns skolegang i Barranquilla i Colombia.
For spørsmål kontakt Audi Vågsvoll: Mobiltelefon: 99465177
Noen linker:
nettsprell