Hva er Tentro?

img_9761

Tentro i konfirmantarbeidet vårt.

Tentro

Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning, som du kan velge i stedet for å konfirmere deg kirkelig eller borgerlig. Opplegget bygger på den kristne lære og har denne som rammeverk, i likhet med den norske kirkes undervisning. Men Tentro er likevel et annerledes opplegg når det gjelder former og læringsmetoder.

Å velge Tentro som din konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelse til Lista misjonsmenighet . Det er heller ikke et krav om å være døpt eller å la seg døpe i forbindelse med Tentro. Opplegget har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere fra menigheten som står ansvarlige, men du er hjertelig velkommen til et år med Tentro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv.

Ønsker du å lese mer om Tentro så gå inn på: tentro.no

Program for Våren 2018

Tentro Våren 2018

Praktiske opplysninger: Det er møteplikt og vi kl 17.00 til 18.30. Hvis man er syk eller ikke kan komme, det gi beskjed om det. Vi ønsker at dere kommer på Alfred og avtalte møter/ gudstjenester.

Dato

Tema

Underviser

Bite tid:

16 jan

”Menigheten- I love my church”

Elisabeth

Ingrid

30 jan

”Når menigheten samles”

Jonas

Aslak

13 feb

”Sex, kjæreste etc.”

Elisabeth og Jonas

Simon

17-21 feb

Frivillig Misjonstur til Latvia

 

 

27 feb

«Rus»

Leif

Hanna

13 mars

«Døden»

Martin

Daniel E

 mars

Tur til Ansgarskolen i Kristiansand. Vi drar kl 15:50. Opplegget varer fra k l18:00-21:00. Er hjemme igjen ca 23.

   

10 april

 Faddere kommer. + forberedelse til konfirmantgudstjeneste (vaner nok til kl 19 denne dagen)

Elisabeth

Elisabeth

21 april

Konfirmasjons gudstjeneste kl 12

 

 

 

 

Konfirmasjonsgudstjeneste 21 april 2018 kl 12

 på Misjonshuset.