En fantastisk flott gudstjeneste!

En fantastisk flott gudstjeneste!

Vi i Lista misjonsmenighet har mye å være takknemlige for, det fikk vi sett og hørt om i dag!

Rendering kunne ikke lastes

Det ble en utrolig flott gudstjeneste i dag. Barnekoret vårt Jubel startet opp med flott sang om at Jesus er helten vår.

Vi fikk sett årets fine konfirmanter. Årets konfirmanter er: Daniel Martinsen, Markus Grimsby, Heine Brekne Degerud,Tobias Bulæg, Sarah Andreassen, Thea Hoveland, Solveig Johanne Syvertsen, Andrè Stillufsen og Elise Syvertsen. Dette er en fin gjeng. Ungdomspastor, Elisabeth Aavitlsand, har også med seg en fin gjeng med unge ledere. De som er ledere er Isabel Elida Larsen, Jonas Martinsen, Hans Martin Heimvoll, Ida Walde og Kristine Salvesen. Ungdomspastoren gav tydelig uttykk for at hun så fram til dette året sammen med konfirmantene og lederne. De møtes annenhver tirsdag til undervisning og skal også på flere turer sammen.

Alle konfirmantene har også fått hver sin fadder i fra menigheten. Det er voksne fra menigheten som vil være med å be for sin konfirmant under hele dette året.

Husk også på at vi som menighet løfter fram disse 9 konfirmantene i bønn.

Ellers var gudstjenesten preget av flott lovsang fra våre gjester fra Grimstad. De er et stort lovsangsteam som har vært hos oss hele helga. De har hatt mye tid til øving, men har også vært med både på Alfred og på mini-Alfred. De har velsignet oss rikt denne helga.

Pastor Rune Heimvoll hadde en flott appell om å være takknemlig!

Vi i Lista misjonsmenighet har virkelig MYE å være TAKKNEMMLIGE for!