Endelig mandag!

Endelig mandag!

Pastor Rune Heimvoll utfordrer menigheten til å lese denne boka. Dette er en skikkelig oppladning før fellesmøtene med Egil Svartdahl 3-6.mars.

Rendering kunne ikke lastes

Pastor Rune Heimvoll utfrodret menighten til å lese denne boka. Dette er en skikkelig oppladning  til fellesmøtene 3-6.mars 2016. 

Er du interessert i denne boka er det kjøpt inn mange som ligger på misjonshuset. Du kan få kjøpt den for minstepris 100 kr. Et eventuelt overskudd går til å kjøpe inn flere hefter.