Flott fellesmøter

Flott fellesmøter

Det ble noen flotte fellesmøter i Vanse kirke denne helga. Folk fra hele kommunen var samlet for å høre Egil Svartdahl tale.

Rendering kunne ikke lastes

Det ble noen flotte fellesmøter i Vanse kirke denne helga. På enkelte av møtene var det nesten helt fullt i Vanse kirke. 

Vi fikk høre Egil Svartdahl forkynne et tydelig, enkelt og klart budskap. Han forkynte om Frelseren Jesus, om nåden og om friheten i Kristus. Egil Svartdahl bruker både bilder, film og humor når han forkynner. 

Vi hadde også med oss flinke lovsangere og musikere denne helga. Det var et felles lovsangsteam fra våre to misjonsmenighetene. Det var sterkt å stå sammen og synge "For vi er et folk går hånd i hånd, vi har fått den sammen ånd". 

Det var også egne barnemøter. Her var det Andrea som talte til barna. De hadde også lek og ulike aktiviteter. Hvert møte hadde barna også noe å bite i. Søndag formiddag var der over 80 barn.

Møtene ble avsluttet søndag kveld. Når fellesmøtene er slutt er det egentlig det begynner sa Magne Havaas som ledet møte. Ta med det vi har hørt ut i vår hverdag i vår menighet i vår kommune.