Givertjenesten

Givertjenesten

Menigheten er et samarbeidsprosjekt på alle måter, også økonomisk.
Her kan du les mer om hvordan du kan blir en fast giver og fordelen med det.

Rendering kunne ikke lastes

Menighet er et samarbeidsprosjekt på alle måter, også økonomisk. Vi deler fellesskap og ansvar. Og selv om du kan gå i Lista misjonsmenighet uten å betale en eneste krone, er det medlemmenes og den faste kirkegjengers givertjeneste som er avgjørende for hva vi sammen kan utrette.

Vår visjon ”Guds barns enhet og menneskers frelse” samler oss til å bidra med de ressurser vi har, både menneskelige og økonomiske. Mange er med og gir av seg selv og sin tid som ledere og arbeidere på Misjonshuset.
Vi er avhengige av midler for drift av menigheten, kirkebygg, lønn til våre pastorer og ikke minst våre forpliktelser til fellesskapet i Misjonsforbundet og misjonsarbeidet.

Menigheten er helt avhengig av frivillige gaver.

Derfor ønsker vi at flest mulig ser nødvendigheten i å støtte med faste bidrag jevnlig.

 

 • Bli fast giver.
 • Du kan få skattefritak for inntil 25.000 kr pr år. Fradraget er 25%, -dvs 6250 kr.
 • Gi kollekt på søndagene, enten i
  kollektbøssa eller på bankterminalen.
 • Gi en enkeltgave til menighetens konto:
  2801 09 68269
 • Meld deg inn i trossamfunnet.
 • Gi en gave øremerket til Nybygget.
 • Har du spørsmål om dette ta gjerne kontakt med regnskapsføreren vår Gordon Pedersen tlf. 97029094
 • Registreringskjema finner du ved å klikke inn på lenken nedenfor her.

 

For å lese mer om dette kan du laste ned brosjyren her.

Registreringsskjema kan leveres til regnskapsfører Gordon Pedersen eller formann Øyvind Vågsvoll.

Gikk du glipp av pastor Rune Heimvolls tale om Giverglede kan du høre den her