Her er møteplanen for januar - mars 2018.

Her finner du oppdaterte møteplaner for Lista misjonskirke