Våre ansatte:

Lista misjonskirke har 4 ansatte

Hovedpastor: Rune Heimvoll i 80 % stilling

Medpastor: Einar Ellingsen i 20 % stilling

Ungdomspastor: Elisabeth Aavitsland i 50 % stilling

Menighetsarbeider: Merete Drønen i 50 % stilling

Ettåring: Jonas Hompland i 100 % stilling