Søndagskveld med dåp

Søndagskveld med dåp

Velkommen til søndagskveld på misjonshuset kl. 19.00 på søndag 22.mai.
Det blir tale av ungdomspastor Elisabeth Aavitsland.
Det er også en av våre egne ungdommer som skal døpe seg denne kvelden.

Rendering kunne ikke lastes

Velkommen til søndagskveld på søndag kl. 19.00.

Det blir tale av ungdomspastor Elisabeth Aavitlsand. Lovsangsteamet er med og leder oss i lovsang. 

Det er også en av våre egne ungdommer som skal døpe seg. Det blir veldig bra!

Etter møte er det kafè!

Hjertelig velkommen!